Aktualności

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia

Działając na podstawie § 19 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia zwołuję na dzień 27 września 2016 roku, godzinę 1530 w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator – posiedzenie Rady.

 

                                                                      Katarzyna Solarska
                                                                     
/Przewodnicząca Rady/

 

Porządek posiedzenia w rozwinięciu.

Aktualizacja LSR; aktualizacja kryteriów; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

Aktualizacja LSR; aktualizacja kryteriów; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

W związku z realizacją LSR, a także w zgodzie z Procedurą aktualizacji LSR oraz Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji LSR oraz projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji w terminie do 30 września 2016 r. Składanie uwag i propozycji zmian w LSR odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta Uwag.

Zmiany podyktowane zostały wejściem w życie Wytycznych nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i w razie jakichkolwiek propozycji z Państwa strony, prosimy o przesłanie przedmiotowych uwag na formularzu - Karta uwag, do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (ul. Rynek 2, 32-640 Zator) lub elektronicznie na adres: biuro@dolinakarpia.org w terminie nie przekraczającym dnia 30 września 2016 roku.

 Więcej w rozwinięciu.

Spotkanie dot. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD

Spotkanie dot. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, które odbędzie się dnia 28 września 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Na spotkanie zapraszamy osoby, które bedą chciały starać się o dofinansowanie własnych projektów (w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych).


Nowe formularze wniosków dla beneficjentów!

Nowe formularze wniosków dla beneficjentów!

Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiły się nowe wzory wniosków (2z) dla beneficjentów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentacją.


Mistrzostwa Szkół Gastronomicznych  w Grillowaniu Karpia podczas Wielkich Zatorskich Żniw Karpiowych 2016

Mistrzostwa Szkół Gastronomicznych w Grillowaniu Karpia podczas Wielkich Zatorskich Żniw Karpiowych 2016

Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, które 18 września  2016 r. miały miejsce na Łowiskach wędkarskich Podolsze k/Zatora, dostarczyły mnóstwo atrakcji. Podczas tegorocznej imprezy toczyły się Mistrzostwa Szkół Gastronomicznych w Grillowaniu Karpia, które odbywały się przy wsparciu i pomocy merytorycznej Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników oraz Agencji Rynku Rolnego, która też ufundowała nagrody dla uczestników.

Zapraszamy na Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe

Zapraszamy na Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe

W związku z uroczystym zamknięciem cyklu Festiwalu Doliny Karpia serdecznie zapraszamy na Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, które odbędą sie 18 września 2016 roku na Łowiskach  Wędkarskich Podolsze.

Rozporządzenie do Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze

Rozporządzenie do Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze

Z radością informujemy, iż dziś - 09 września 2016, po długich miesiącach wyczekiwania, weszło w życie nasze podstawowe Rozporządzenie dot. wdrażania Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze 2014-2020 (w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”) 

 

 

 

Mistrzostwa Szkół w grillowaniu karpia

Mistrzostwa Szkół w grillowaniu karpia

Miło nam poinformować, iż w Mistrzostwach Szkół w Grillowaniu Karpia, które odbedą się 18 września 2016 roku, podczas Wielkich Zatorskich Żniw Karpiowych na Łowiskach wędkarskich Podolsze, bedą konkurowały ekipy kucharskie z następujących szkół:


1. Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie

2.  Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu

3. Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze

4. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie

5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Radoczy

6. Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

 

» Zobacz więcej aktualności