Aktualności

SZKOLENIE DLA RYBAKÓW ORAZ SPOTKANIE WS. STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

SZKOLENIE DLA RYBAKÓW ORAZ SPOTKANIE WS. STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Dolina Karpia serdecznie zaprasza osoby z sektora rybackiego na szkolenie dotyczące transportu i sprzedaży detalicznej ryb, które odbędzie się 6 lutego 2015 roku w godz. 16:00-18:30 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia przy ul. Rynek 2 w Zatorze. Program szkolenia przedstawia się następująco:

  • 16:00-16:45 – Dobrostan ryb w transporcie
  • 16:45-17:30 – Sprzedaż detaliczna ryb w aspekcie obowiązującego prawa
  • 17:30-18:00 – Sporządzanie sprawozdań RRW-22
  • 18:00-18:30 – Tworzenie wielofunduszowej strategii Doliny Karpia na lata 2014-2020.

                Spotkanie prowadzone będzie przez Panią Agnieszkę Miśkiewicz – pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej.

 

Więcej informacji

GRUPA ROBOCZA DS. TWORZENIA STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

GRUPA ROBOCZA DS. TWORZENIA STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

Szanowni Państwo,

 

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania wielofunduszowej lokalnej strategii rozwoju Doliny Karpia na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z sektora społeczno-gospodarczego, w tym rybackiego do zgłaszania się na członków grupy roboczej ds. pisania strategii.

Informujemy, że w skład grupy roboczej powinny wejść osoby z sektora publicznego – reprezentanci gmin Doliny Karpia wskazane przez Burmistrza i Wójtów Gmin z terenu Doliny Karpia oraz osoby z sektora społecznego (członkowie organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP itp.) oraz osoby z sektora gospodarczego (przedsiębiorcy, rybacy, rolnicy i itp.) aktywnie działający na rzecz Doliny Karpia. Osoby te powinny wykazywać się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów, wdrażaniu dotychczasowych strategii Stowarzyszenia Dolina Karpia i/lub być członkiem Komitetu/Rady – organów decyzyjnych ws. wyboru projektów w Stowarzyszeniu Dolina Karpia. Osoby te powinny być również dyspozycyjne ze względu na planowane częste spotkania grupy roboczej.

 

Więcej informacji

Tworzenie strategii na lata 2014-2020

Tworzenie strategii na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie Stowarzyszenie Dolina Karpia planuje zintensyfikować działania zmierzające do stworzenia wielofunduszowej lokalnej strategii rozwoju Doliny Karpia na lata 2014-2020. Strategia ta, będąca kontynuacją działań Stowarzyszenia Dolina Karpia realizowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej, będzie obejmowała swym zasięgiem obszar Doliny Karpia i będzie realizowana z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Już teraz zapraszamy do naszej zakładki „LSR 2014-2020” znajdującej się na stronie głównej Stowarzyszenia Dolina Karpia, gdzie znajdą Państwo aktualne dokumenty dotyczące nowego okresu programowania, rozporządzenia i wytyczne, które na bieżąco będą aktualizowane.

 

Więcej informacji


Kolejny Mały projekt zrealizowany

Miło nam poinformować, że realizacja kolejnego Małego projektu została zakończona. Projekt pt.: Budowa siłowni zewnętrznej wraz z grą dydaktyczno - terenową na terenie Gminy Polanka Wielka realizowany był w ramach PROW na lata 2007 - 2013, oś 4 Leader, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Więcej na stronie Gminy Polanka Wielka.

KONKURS HISTORYCZNY O DOLINIE KARPIA

KONKURS HISTORYCZNY O DOLINIE KARPIA

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, że w związku z przypadającym na dzień 31 stycznia 2015 roku, ostatecznym terminem składania prac w "Konkursie Historycznym o Dolinie Karpia czyli młodzi spisują wspomnienia starszych pokoleń", który wypada w sobotę (dzień wolny od pracy) w/w termin przesunięty zostaje na dzień 2 lutego 2015 roku (poniedziałek).

KONKURS HISTORYCZNY O DOLINIE KARPIA

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, że dnia 15 stycznia 2015 r. zakończył się termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w "Konkursie Historycznym o Dolinie Karpia czyli młodzi spisują wspomnienia starszych pokoleń". Wszystkim szkołom dziękujemy za zgłoszenie swojego udziału oraz przypominamy, iż termin nadsyłania prac konkursowych mija 31 stycznia 2015 roku.

DZIEŃ UŚMIECHU W ZATORZE

DZIEŃ UŚMIECHU W ZATORZE

Już po raz szósty, Park Św. Mikołaja w Zatorze organizuje „Dzień Uśmiechu”. Impreza odbędzie się 16 stycznia. Tego dnia wszystkie dzieci pokrzywdzone przez los mogą bezpłatnie zwiedzić park. Darmowe wejście będzie obejmowało zwiedzanie, spotkanie ze Św. Mikołajem oraz udział w bajkowej paradzie. Dodatkowo organizatorzy specjalnie na ten dzień przygotowali konkursy z nagrodami oraz warsztaty.

 

Więcej w rozwinięciu.

» Zobacz więcej aktualności