Aktualności

Aktualizacja kryteriów; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

Aktualizacja kryteriów; możliwość zgłaszania uwag; spotkanie konsultacyjne

W związku z realizacją LSR, a także w zgodzie z Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji w terminie do 6 grudnia 2016 r.   Składanie uwag i propozycji zmian odbywać się może drogą mailową oraz osobiście w biurze LGD na dołączonym formularzu - Karta Uwag.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i w razie jakichkolwiek propozycji z Państwa strony, prosimy o przesłanie przedmiotowych uwag na formularzu - Karta uwag, do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (ul. Rynek 2, 32-640 Zator) lub elektronicznie na adres: biuro@dolinakarpia.org w terminie nie przekraczającym dnia 6 grudnia 2016 roku.

 

Więcej w rozwinięciu.

Nowe formularze wniosków dla beneficjentów!

Nowe formularze wniosków dla beneficjentów!

Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawiły się nowe wzory wniosków (2z) dla beneficjentów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentacją.


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia

Działając na podstawie § 19 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia zwołuję na dzień 5 grudnia 2016 roku, godzinę 1600 w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator – posiedzenie Rady.

 

                                                                      Katarzyna Solarska
                                                                     
/Przewodnicząca Rady/

 

Porządek posiedzenia w rozwinięciu.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy przesunięty

Nabór wniosków o przyznanie pomocy przesunięty

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż w związku z nagłą koniecznością zmiany kryteriów wyboru operacji, najbliższy nabór wniosków odbędzie się początkiem stycznia 2017 roku. Dokładny jego termin podany zostanie w najbliższym czasie.

Szkolenie z obsługi POP oraz procedur

Szkolenie z obsługi POP oraz procedur

W dniu 28 listopada 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbyło się szkolenie dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz pracowników biura dotyczące obsługi Platformy Obsługi Projektów oraz szkolenie dla Członków Rady dotyczące procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez inne podmioty niż LGD oraz procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.

Nowi Członkowie Ekomuzeum

Nowi Członkowie Ekomuzeum

Z przyjemnością informujemy, że Ekomuzeum Doliny Karpia powiększyło się o 3 kolejnych Członków: Agroturystykę Wichrowe Wzgórze, Apartamenty na Kasztelańskiej oraz Małą Polską Flotę Powietrzną oferującą loty wiatrakowcem.

Spotkanie Członków Ekomuzeum

Spotkanie Członków Ekomuzeum

Wszystkich Członków Ekomuzeum zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 17.11.2016 roku o godzinie 15.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym "Na Rozstajach" i "Zwierzyniec" (Spytkowice, ul. Lipowa 8).

» Zobacz więcej aktualności