Aktualności

Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013

Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Dolina Karpia


                                                ogłasza nabór wniosków
       w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków
  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Więcej w rozwinięciu.

Posiedzenie Rady LGD

Posiedzenie Rady LGD

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 8 września 2014 roku, godzinę 1530 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator – posiedzenie Rady wynikające z zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Samorząd Województwa, w związku z przeprowadzoną kontrolą LGD.


                                                                   Katarzyna Solarska

                                                                 /Przewodnicząca Rady/


Więcej w rozwinięciu.

Posiedzenie Rady LGD

Posiedzenie Rady LGD

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 5 września 2014 roku, godzinę 1530 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator – posiedzenie Rady wynikające z zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Samorząd Województwa, w związku z przeprowadzoną kontrolą LGD.


                                                                   Katarzyna Solarska

                                                                 /Przewodnicząca Rady/


Więcej w rozwinięciu.


Ziemniaczysko pod Lipowcem

Ziemniaczysko pod Lipowcem

Zapraszamy na imprezę Ziemniaczysko pod Lipowcem organizowane przez zaprzyjaźnioną lokalną grupę działania w Muzeum Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1. Gwarantujemy wiele atrakcji! Serdecznie zapraszamy!

Posiedzenie Rady LGD

Posiedzenie Rady LGD

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 9 września 2014 roku, godzinę 1530 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator – posiedzenie Rady wynikające z zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Samorząd Województwa, w związku z przeprowadzoną kontrolą LGD.


                                                                   Katarzyna Solarska

                                                                 /Przewodnicząca Rady/

Więcej w rozwinięciu.

Festiwal Doliny Karpia 2014 - Dożynki Gminne

Festiwal Doliny Karpia 2014 - Dożynki Gminne

Kolejne wydarzenie promocyjne w ramach tegorocznego Festiwalu Doliny Karpia przed nami. Tym razem zapraszamy na stadion LKS "Borowik" Bachowice, gdzie dnia 24 sierpnia odbędą się Dożynki Gminne w Spytkowicach.

Więcej w rozwinięciu.

"Łączy nas Rzeka"

"Łączy nas Rzeka"

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zaprasza na imprezę plenerową pt: "Łączy nas Rzeka...", która odbędzie się 24 sierpnia 2014 roku na stadionie sportowym LKS "Borowik" Bachowice.

Więcej w rozwinięciu.

» Zobacz więcej aktualności